აკაკი გოლეთიანი - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

აკაკი გოლეთიანი – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 31/12/1968

მაილი: akaki.goletiani@gelati.edu.ge

ტელეფონი: (431) 249690

განათლება:

1986-1993 აკადემიკოს ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002-2007 გელათის სასულიერო აკადემია

სამუშაო გამოცდილება:

2010-2012 – გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია – ერთწლიანი სასწავლებლის დეკანის თანაშემწე

2012-2013 – გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია – ერთწლიანი სასწავლებლის დეკანი

2013-2014 – გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია – ბიბლეისტიკისა და ლიტურგიკის კათედრის გამგე

2014-დან – გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი