დოგმატიკის და პატრისტიკის კათედრა

Posted On 15 Jun 2016
By :
Comment: Off
მევლუდ (ნიკოლოზ) გვილავა

დოგმატიკის და პატრისტიკის კათედრის გამგე მევლუდ (ნიკოლოზ) გვილავა

 

დაიბადა  1958 წლის 14 მაისს

დაუოჯახებელი

 

მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა

 • 2012 წლიდან დღემდე — დოგმატიკისა და ასკეტიკის კათედრის გამგე

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

 • 2011 წლიდან დღემდე — ლექტორი ახალ აღთქმაში (მოციქულთა საქმეები

და კათოლიკე ეპისტოლეები)

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

 • 2011 – 2012 წ. წ. — ლექტორი ახალ აღთქმაში (ოთხთავი)

გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია

 • 2010 – 2012 წ. წ. — დეკანი სასულიერო სასწავლებლისა

გელათის სასულიერო აკადემია

 • 2006 წლიდან დღემდე — ლექტორი დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში

გელათის სასულიერო აკადემია (დღევანდელი გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მაგისტრატურა)

 • 2005 წლიდან დღემდე — ლექტორი დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში

წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის სახ. ქუთაისის სასული-ერო სემინარია (დღევანდელი გელათის სასული-ერო აკადემიისა და სემინარიის ბაკალავრიატი)

 • 2004 – 2013 წ. წ. — ლექტორი დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში

წმ. დავით აღმაშენებლის სახ. საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი (შემდგომში გელათის სასულიერო აკ-ადემიის შემადგენლობაში) ქრისტ. ხელოვნებათ-მცოდნეობისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტე-ტებზე

 • 2004 – 2010 წ. წ. — ლექტორი ახალ აღთქმაში

წმ. დავით აღმაშენებლის სახ. საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის (შემდგომში გელათის სასულიერო აკადემიის შემადგენლობაში) ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე

 • 2003 – 2006 წ. წ. — ლექტორი ძველი და ახალი აღთქმის აპოკრიფებში გელა-

თის სასულიერო აკადემია

 • 1999 წლიდან დღემდემედავითნე გელათის მონასტერში
 • 1999—2010 წ. წ. — მასწავლებელი

ქუთაის-გაენათის ეპარქიასთან არსებული მედა-ვითნეობის კურსი

 • 1980—1998 წ. წ. — ინჟინერ-ტექნოლოგი

ქუთაისის საავტომობილო ქარხნის აგრეგატული კორპუსი და მთავარი ტექნოლოგის სამმართველო

 

გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა

 • 1998 – 2003 წ. წ. — გელათის სასულიერო აკადემია

საქართველოს საპატრიარქო;

 • 1998 – 1999 წ. წ. — ქუთაის-გაენათის ეპარქიასთან არსებული მედავითნეობის

კურსი

 • 1975 – 1980 წ. წ. — . ქუთაისის აკად. ნ. მუსხელიშვილის სახელობის

პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მექანიკატექნოლოგიური ფაკულტეტი (კვალიფიკაცია — ინჟინერ მექანიკოსი) 

 • 1965 – 1975 წ. წ. —  ქუთაისის 30-ე საშუალო სკოლა

 

 

გ ა მ ო ქ ვ ე ყ ნ ე ბ უ ლ ი   შ რ ო მ ე ბ ი

„ქართველ  წმინდანთა მსახურებების ტიპიკონთან  შეთავსებისათვის“ — ავტორთა  ჯგუფთან ერთად  (გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის შრომები I,  ქუთაისი, 2015);

„2 ოქტომბრის წმინდანთა მსახურების ტიპიკონური მოწესრიგებისათვის“ („გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის შრომები I“,  ქუთაისი, 2015);

დავითნი და საცისკრო გალობები — ავტორთა ჯგუფთა ერთად (გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია,  ქუთაისი 20013).