ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედა

Posted On 15 Jun 2016
By :
Comment: Off
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე, ასოცირებული პროფესორი ჯონდი ქართველიშვილი

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე, ასოცირებული პროფესორი ჯონდი ქართველიშვილი

 

დაიბადა 1936 წლის 5 იანვარს.

დაუოჯახებელი

1990 წლიდან დღემდე კითხულობს ლექციებს ძველ და თანამედროვე  ქართულ  ენასა  და  ლიტერატურაში გელათის სასულიერო აკადემია-სემინარიაში.

1987-2007 წლებში ქუთაისის 36-ე საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

1964-1987 წლებში წულუკიძის (ახლანდელი ხონის) რაიონის სოფ. ღვედის 9-წლიანი სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

1963 წელს დაამთავრა ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

გამოქვეყნებული  შრომები:

„როგორ ვარკვევ მოსწავლეებს გრამატიკული ტერმინების არსში“ (სამეცნიერო-მეთოდური

ჟურნალი „ორნატი”, ქუთ., 1996 წ., N 2)

„როგორ ვასწავლი ძველ ქართულ ანბანს IX კლასში“ (ჟურნალი „ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში,“ თბ., 1973,  N 3.)

“ვის  ნაშრომს  ვასწორებთ?“  ( “გაზეთი  სახალხო  განათლება”)