გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის II კრებული

აკადემიის შრომების მეორე კრებული

გამოვიდა გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის შრომების მეორე კრებული

 

გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის II კრებული

გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის II კრებული

 

კრებული შეიცავს შემდეგ სტატიებს:

ბიბლიეისტიკა

 • „წმინდა იუდა მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლეს ავტორის საკითხსათვის“

           ნიკოლოზ გვილავა

პატრისტიკა

 • „წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრება და მოღვაწეობა“

           დეკანოზი ირაკლი ახალაძე

 • „წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ორი ეპისტოლე სულის შესახებ“

           დავით იობიძე

ლიტურგიკა

 • „წმინდანის სახელობის ტაძრის დღესასწაულის ტიპიკონური თავისებურებები“

           დიაკონი მიქაელ კვანტალიანი 

 • „ქართული ჰიმნოგრაფია და წმინდა დავით აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანი” ტიპიკონური მიმოხილვა“

          დიაკონი მიქაელ კვანტალიანი 

 • „კათალიკოსად კურთხევის წესი მე-17 საუკუნის გელათური ხელწერის მიხედვით“

           ირაკლი ლორთქიფანიძე

ეკლესიის ისტორია

 • „სოლომონ პირველის საეკლესიო პოლიტიკა და ტყვეთა სყიდვის აკრძალვა“

           ლევან ტყეშელაშვილი

 • „ქრისტიანობის  გავრცელების  ისტორიიდან რაჭაში“

          მალხაზ მურუსიძე

 • „წმინდა იოანე ზედაზნელის მოღვაწეობის ზოგიერთი საკითხები“

            გრიგოლ ბენდელიანი

ენათმეცნიერება

 • „ზოგიერთი მადიფერენცირებელი ენობრივი მახასიათებლისათვის გელათურ სკოლაში და მეტაფრასტული კრებული იოანე ქსიფილინოსისა“

            გელა ტარიელაშვილი

ხელოვნებათმცოდნეობა

 • „საეკლესიო ნაქარგობათა იკონოგრაფიისა და მხატვრული სტილის  შესახებ“

          ნინო სარავა

პედაგოგიკა

 • „საეკლესიო-სამრევლო სკოლები სამეგრელოში XIX საუკუნის პირველ ნახევარში“

           ლალი  აბდალაძე

 

 

 

Related Posts