პროკლე დიადოხოსის კავშირნი ღმრთისმეტყველებისანის იოანე პეტრიწის თარგმანი და განმარტება

Posted On 18 Mar 2017
By :
Comment: Off

გასული წლის მოვლენებს შორის მნიშვნელოვანია პროკლე დიადოხოსის კავშირნი ღმრთისმეტყველებისანის იოანე პეტრიწის თარგმანისა და განმარტების ახალი გამოცემა.

ბერძნული ავთენტური ტექსტის დადგენისათვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა და წარმოადგენს სამტომეულს, რომელიც შეიცავს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ XIII საუკუნის H-1337 ხელნაწერის ფაქსიმილურ და დიპლომატიურ და ასევე ამ ხელნაწერის 1248 წელს სიმეონ პღინძაჰანქელის (პღინძაჰანეცის) მიერ ქართულიდან სომხურ ენაზე შესრულებულ თარგამნის სამ ტომს.

I ტომი. ხელნაწერი H-1337 ფაქსიმილური გამოცემა. რედაქტორ-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

 

პროკლე დიადოხოსი – პლატონური ფილოსოფოსი. კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. თარგმანი, წინასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა. I ტომი

 

II ტომი. ხელნაწერი H-1337 დიპლომატური გამოცემა. ტექსტი გამოსაცემად  მოამზადეს დამანა მელიქიშვილმა, ნათია მიროტაძემ; რედაქტორ-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

 

პროკლე დიადოხოსი – პლატონური ფილოსოფოსი. კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. თარგმანი, წინასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა. II ტომი

 

III ტომი. ხელნაწერი H-1337 სომხური თარგმანი. რედაქტორ-გამომცემელი მაია რაფავა, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

 

პროკლე დიადოხოსი – პლატონური ფილოსოფოსი. კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. თარგმანი, წინასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისას სიმეონ პღინძაჰანქელის სომხური თარგმანი. III ტომი

 

უღრმესი მადლობა ქ–ნ დამანა მელიქიშვილსა და ქ–ნ მაია რაფავას, რომლებმაც უნიკალური სამტომეული საჩუქრად გადმოსცეს გელათის სასულიერო აკადემიისა  და სემინარიის ბიბლიოთეკას.