გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ვებ-გვერდისა და ელექტრონული კატალოგის პრეზენტაცია

Posted On 03 Nov 2017
By :
Comment: Off

2017 წლის 2 ნოემბერს 14.00 საათზე გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საკონფერენციო დარბაზში სტუდენტებისათვის გაიმართა აკადემიის ვებ-გვედისა და ელექტრონული კატალოგის წარდგენა.
ვებ-გვერდის შესახებ ისაუბრა სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსმა აკაკი გოლეთიანმა, ხოლო აკადემიის ბიბლიოთეკის ისტორიის, წიგნადი ფონდებისა და ელექტრონული კატალოგის შესახებ ისაუბრა ელ. კატალოგის ადმინისტრატირმა ირაკლი ლორთქიფანიძემ.
სტუდენტებს ჰქონდათ საშუალება ენახათ ბიბლიოთეკაში დაცული მე-18, მე-19, მე-20 საუკუნის წიგნები.

 

About the Author